PRONTO sprej na ošetrovanie nábytku Classic 250 ml

4,59 

Katalógové číslo (SKU): Drogerka Kategórie: Značka:

Popis

Odstraňuje až do 90% alergénov* v domácnosti

Classic *z domácich zvierat a prachu.

Použitie :

Pred použitím si prečítajte etiketu.
Neotáčajte prosím vrchnák. Nádobu pred použitím dobre potraste.
Nádobu držte podľa možností zvisle a striekajte zo vzdialenosti cca 20cm rovnomerne na povrch alebo priamo na handru.
Pre najlepší výsledok okamžite zotrite čistou mäkkou handrou.
Nepoužívajte na podlahy, v sprchách alebo vaniach ako aj na neopracované drevo.
Pri pochybnostiach otestujte na nebadateľnom mieste.

Zloženie :

5-15% alifatických uhľovodíkov,
?5% neionogénnych tenzidov,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
vonné látky,
limonene.

Upozornenie :

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže explodovať.
Udržujte mimo dosahu detí.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplote nad 50°C. Uchovávajte mimo tepla, horúcich povrchov, rádiových vĺn, otvoreného ohňa a iných vznietivých zdrojov. Nefajčite.
Po použití si dôkladne umyte ruky.
Neprepichujte a nezapaľujte, dokonca ani po spotrebovaní.
Nevdychujte aerosól. Používajte len v dobre vetraných miestnostiach.
Ako pri každom čističi v domácnosti zabráňte kontaktu s pokožkou.
Obsahuje 12 hmotnostných percent zápalných látok.
Nádobu likvidujte len úplne vyprázdnenú. Čiastočne vyprázdnenú nádobu likvidujte ako problémový odpad.